Kolejny miesiąc z rekordem

 
consumer index

Jak pokazują dane z ostatniego pomiaru Consumer Index, w ostatnich tygodniach konsumenci ewidentnie postrzegają sytuację swoich gospodarstw domowych oraz sytuację ekonomiczną kraju jako dobrą, z perspektywą na jeszcze lepszą. Wygląda na to, że konsumenci czują w ostatnim czasie stabilizację swojej sytuacji, jak również widzą perspektywę jej poprawy, co z pewnością stanowi bodziec do podejmowania odważniejszych decyzji zakupowych i zaciągania zobowiązań. 
Po szczegóły, dane makroekonomiczne i komentarz Michała Roszkowskiego przejdź na stronę TNS Consumer Index.