Bliżej

Rzecz o relacjach z klientami

XVII Konferencja Finansowa Kantar TNS
18 maja 2017, Służewski Dom Kultury, Warszawa

Prelegenci

 TNS Polska Robert Bajek (9) Robert Bajek. Account Director.
10 lat doświadczenia w badaniach rynkowych, od 2011 w Kantar TNS. Lider złożonych projektów badawczych, segmentacji potrzeb emocjonalnych. Prowadzi projekty dotyczące strategii marki i komunikacji, innowacji oraz badania potrzeb, zarówno w kategorii finansowej jak i FMCG. Wcześniej pracownik naukowy w Polsce i za granicą (IIASA – Austria, DPRI – Japonia, IGiPZ, Polska). Inżynier (Dr inż. Uniwersytet Kioto, Dept. of Urban Management) i socjolog kultury (mgr Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii).
 TNS Polska Marcin Idzik (1) Marcin Idzik. Associate Director.
Doktor nauk ekonomicznych, autor licznych opracowań naukowych z dziedziny zastosowań metod ilościowych w badaniach ekonomicznych, problematyki rynków finansowych. Specjalizuje się w analizach zachowań konsumentów na rynku finansowym. Ekspert z zakresu badań koniunktury gospodarczej, prognozowania gospodarczego, zarządzania reputacją. Zainteresowania naukowe dotyczą m.in.: symulacji, prognozowania gospodarczego oraz modelowania ekonometrycznego. Komentator regularnych badań koniunktury w bankowości w Polsce oraz bieżących wydarzeń na rynku finansowym. Autor ponad 100 opracowań naukowych z dziedziny zastosowań metod ilościowych w badaniach ekonomicznych, zachowań Polaków na rynku usług finansowych.
 Pawel Paweł Machała. Strategic Account Manager.
Absolwent Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Specjalizuje się głównie w badaniach Mystery Shopper sektora usług finansowych oraz  tworzeniu benchmarków rynkowych, Na swoim koncie ma realizację kilkudziesięciu projektów dotyczących badania jakości i chronometrii procesów obsługi klientów detalicznych, MSP i korporacji. Pomysłodawca i twórca rankingu Jakość na bank.
TNS Polska Jędrzej Ochremiak (3) Jędrzej Ochremiak. Account Manager.
Absolwent socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, w TNS od 2009 roku. Specjalizuje się w badaniach satysfakcji i lojalności klientów na rynku usług finansowych. Opiekuje się także badaniami własnymi TNS Polska monitorującymi polski rynek kont osobistych. Autor badania dotyczącego zjawiska polecania banków.
 Marta_Reducha_02b Marta Reducha. Account Manager.
W badaniach rynku od 2007 roku. Od 2015 w Kantar TNS. Specjalizuje się w planowaniu i realizacji min. badań testów konceptów, komunikacji, produktów (w tym NPD), zarówno w formacie B2B, jak i projektach konsumenckich, a także warsztatów strategicznych oraz ko-kreacyjnych (z udziałem konsumentów i ekspertów). Absolwentka Lingwistyki Stosowanej na UW oraz Psychologii Zachowań Rynkowych (studia podyplomowe) tej samej uczelni.
rzadca Agnieszka Rządca. Account Director.
Od 8 lat zajmuje się badaniami rynku, zwłaszcza tymi związanymi z rynkiem finansowym. Postawy i oczekiwania klientów, diagnoza kondycji marki, rozwój oferty kierowanej do konsumentów to tylko niektóre tematy w jakie zagłębiała się współpracując z klientami z rynku bankowego. Poza dedykowanymi projektami współtworzy i realizuje projekty syndykatowe monitorujące polski rynek finansowy i opisujące bieżące wydarzenia i zmiany jakim podlega.
 TNS Polska Krzysztof Siekierski (2) Krzysztof Siekierski. Client Service Director.
W badaniach od 1995 roku. W TNS kieruje departamentem wyspecjalizowanym w badaniach usług, w tym usług finansowych. Specjalizuje się w badaniach ilościowych, w tym badaniach nowych produktów i wizerunku marek. Jest również ekspertem w dziedzinie statystycznych podstaw badań rynku.
 Obraz1 Konrad Siwiński. Account Manager.
Z TNS związany od 2011 roku. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.
Doświadczony moderator badań jakościowy, jak również badacz ilościowy – prowadził badania związane m.in. z wizerunkiem marek, wprowadzaniem nowych produktów oraz satysfakcją klientów i pracowników. Na co dzień zajmuje się przede wszystkim badaniami z obszaru branży finansowej.
TNS Polska Dorota Szubert (1) Dorota Szubert. Team Leader.
Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Łódzkim, w TNS od 2008 roku. Specjalizuje się w projektach badawczych na rynku finansowym, szczególnie ubezpieczeniowym, w obszarze Stakeholder Management oraz New Product Development. Odpowiedzialna za prowadzenie Monitoringu Rynku Ubezpieczeń – projektu ciągłego będącego fotografią rynku ubezpieczeń w Polsce.
 2a Maria Tomaszewska. Research Executive.
Research Executive, z branżą badawczą związana od 2008 roku. Od 2012 roku w Kantar TNS. Posiada doświadczenie w prowadzeniu badań ilościowych, dotyczących m.in. kondycji marki, satysfakcji klientów i pracowników, wizerunku przedsiębiorstw, badania procesów obsługowych. Prowadzi projekty dla klientów z branży ubezpieczeniowej, w tym Monitoring Rynku Ubezpieczeń – całościowe badanie stanowiące obraz rynku ubezpieczeń w Polsce.
 2a Ada Wieczorkowska. Senior Research Executive.
Absolwentka Wydziału Psychologii Społecznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Z badaniami marketingowymi związana od kilku lat, w Kantar TNS gdzie zajmuje się projektami z obszaru branży finansowej od 2013. Posiada doświadczenie w badaniach ilościowych, przede wszystkim satysfakcji i lojalności klientów oraz potrzeb i zachowań różnorodnych grup klientów.