MOP Monitor Opinii Publicznej

Wybierz kategorię tematyczną, zakres dat i zobacz, jak na przestrzeni lat zmieniały się opinie i poglądy Polaków.

Preferencje partyjne

Treść pytania: Na kandydata/kandydatkę której partii lub ugrupowania odda Pan(i) swój głos w tych wyborach?

Poniżej prezentujemy wyniki poparcia dla poszczególnych partii politycznych od 2011 roku. Automatycznie pokazują się wykresy dla trzech partii o najwyższym poparciu. Jeśli chcesz zobaczyć wyniki innych partii, wciśnij kropkę przy jej nazwie. Na wykresie możesz zobaczyć wyniki jednej lub kilku partii – w zależności od tego, ile kropek wybierzesz. W zakładce na dole możesz również wybrać sposób procentowania wyników – z uwzględnieniem odpowiedzi „trudno powiedzieć” lub bez. Grupa osób, które nie wiedzą, na kogo zagłosują jest stosunkowo duża. Bywa, że nawet co czwarty wyborca nie jest zdecydowany, na kogo oddałby głos. Między innymi dlatego wyniki sondaży preferencji przeważnie prezentowane są z uwzględnieniem w podstawie procentowania odpowiedzi „trudno powiedzieć”.  

Kliknij, by dowiedzieć się więcej o preferencjach partyjnych Polaków.

Sytuacja w kraju

Treść pytania: Czy Pana(i) zdaniem, ogólnie rzecz biorąc, sprawy w Polsce idą w dobrym czy złym kierunku?

TNS Polska co miesiąc przeprowadza badanie nastrojów społecznych. Na wykresie poniżej prezentujemy odpowiedzi na pytanie dotyczące kierunku biegu spraw w Polsce. Pozostałe tematy, o które pytamy Polaków, to: ocena stanu polskiej gospodarki, prognoza zmian sytuacji materialnej ludności w ciągu najbliższych trzech lat, a także ocena możliwości znalezienia pracy w Polsce.

Kliknij, by dowiedzieć się więcej o aktualnych nastrojach społecznych Polaków.

Ocena Rządu

Treść pytania: Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) działalność rządu?

TNS Polska co miesiąc monitoruje opinie Polaków na temat działalności rządu, premiera i prezydenta. Wybierz zakres dat „wszystko” i zobacz, jak ocenialiśmy działalność poszczególnych rządów.

Kliknij, by dowiedzieć się więcej o aktualnych ocenach pracy rządu, premiera i prezydenta.

Ocena Premiera

Treść pytania: Jak się Panu(i) wydaje, czy …. dobrze wypełnia obowiązki premiera?

Od 1989 roku systematycznie monitorujemy oceny pracy premiera. W tym czasie urząd ten sprawowało 15 osób. Dotychczas najlepiej ocenianym premierem był Tadeusz Mazowiecki – w styczniu 1990 roku 84% Polaków oceniło, że dobrze wypełniał on swoje obowiązki.

Kliknij, by dowiedzieć się więcej o aktualnych ocenach pracy rządu, premiera i prezydenta.

Ocena Prezydenta

Treść pytania: Czy, Pana(i) zdaniem, …. dobrze wypełnia obowiązki prezydenta?

Nasz pierwszy pomiar dotyczący oceny pracy prezydenta sięga 1994 roku. Spośród wszystkich urzędujących dotychczas prezydentów Aleksander Kwaśniewski był najlepiej ocenianym prezydentem, nawet pod koniec swojej drugiej kadencji.

Kliknij, by dowiedzieć się więcej o aktualnych ocenach pracy rządu, premiera i prezydenta.

Ocena netto

Poniższy wykres zestawia oceny sytuacji w kraju, działalności rządu, pracy premiera i prezydenta. Przedstawione wartości to różnica ocen pozytywnych i negatywnych (ocena netto). 

Frekwencja

Treść pytania: Gdyby w najbliższą niedzielę odbyły się wybory do Sejmu, to czy wziąłby Pan / wzięłaby Pani w nich udział?

Deklaracje udziału w wyborach są zmienne. Na poziom deklarowanej frekwencji wpływają różne czynniki. Porównując wyniki badań realizowanych bezpośrednio przed wyborami – z wynikami tych wyborów – można stwierdzić, że frekwencja wyborcza zbliżona jest do odsetka osób zdecydowanie potwierdzających zamiar głosowania. Kumulowanie odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak” jest niewłaściwe, gdyż może błędnie sugerować zawyżoną frekwencję – w przeszłości frekwencja kształtowała się na poziomie dużo niższym niż suma obu odpowiedzi pozytywnych.

Preferencje partyjne

Preferencje partyjne

Sytuacja w kraju

Sytuacja w kraju

Ocena Rządu

Ocena Rządu

Ocena Premiera

Ocena Premiera

Ocena Prezydenta

Ocena Prezydenta

Ocena netto

Ocena netto

Frekwencja

Frekwencja


Nota metodologiczna:

Wyniki przedstawione na powyższych wykresach pochodzą z comiesięcznych badań prowadzonych w ramach serwisu sondażowego Kantar Public. Badania te są realizowane techniką wywiadów bezpośrednich w domach respondentów (CAPI) na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie co najmniej 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.
Zobacz Archiwum Raportów Społecznych, gdzie w jednym miejscu gromadzimy najświeższe raporty Kantar Public, (dawniej Zespołu Badań Społecznych TNS Polska) oraz archiwalne raporty TNS OBOP i TNS Pentor.

Aktualny komentarz:

23/07/2018

Nastroje społeczne Polaków
W lipcu można zauważyć wzrost pesymistycznych nastrojów wśród Polaków. Wzrosły odsetki negatywnych opinii na temat kierunku biegu spraw w kraju, ale także prognozy zmian materialnych warunków życia. Co w ostatnim miesiącu mogło wpłynąć na to, że więcej Polaków ma negatywne odczucia odnośnie życia w naszym kraju? Młodzi ludzie w lipcu częściej mogli być zniechęceni wobec kierunku, w jakim zmierza nasz kraj przez szeroko komentowaną w mediach, a wpływająca na cyfrowe życie Europejczyków, dyrektywę w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Zapisy chroniące prawa autorskie, ograniczałaby dotychczasowy zakres korzystania z Internetu. Polska polityka w ubiegłym miesiącu również wzbudzała wiele emocji. W szczególności sprawa reformy Sądu Najwyższego mogła stać się przyczyną pogorszenia nastrojów wśród Polaków, zwłaszcza zwolenników partii opozycyjnych.

Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta

W porównaniu do poprzedniego miesiąca, w lipcu wszystkie trzy instytucje władzy są oceniane nieznacznie gorzej. Najsłabiej została oceniona praca rządu, częściej Polacy wypowiadali się o niej negatywnie niż pozytywnie. Niezmiennie najlepiej oceniana jest praca prezydenta, szczególnie wśród osób powyżej 60 roku życia i osób z wykształceniem podstawowym. Wszystkie trzy instytucje są oceniane znacznie lepiej przez wyborców partii rządzącej. Po praktycznie półrocznej działalności premiera, jego praca jest wciąż oceniana częściej pozytywnie niż negatywnie. Warto jednak zauważyć, że przewaga pozytywnych ocen nad negatywnymi stopniowo się zmniejsza.

Preferencje partyjne Polaków

W tym miesiącu na Prawo i Sprawiedliwość chciałoby zagłosować 34% Polaków deklarujących udział w wyborach. Jest to jeden z najgorszych rezultatów tej partii na przestrzeni półtora roku, gorszy wynik uzyskał PiS w lutym 2017 roku. Spadek poparcia partii rządzącej nie przekłada się jednak na znaczące wzmocnienie siły opozycji. Platforma Obywatelska uzyskała trzyprocentowy wzrost, natomiast Nowoczesna nadal jest poniżej progu wyborczego i traci zwolenników. PiS najwięcej stracił wśród najmłodszych badanych, czyli osób w wieku do 34 lat. Znacznie zmniejszyło się poparcie tej partii wśród osób z wykształceniem podstawowym, ale także wśród osób z wykształceniem średnim, wśród mieszkańców wsi i miast o liczbie ludności 20-100 tys. Platforma Obywatelska – ogólnie rzecz biorąc – zyskuje w tych grupach, w których PiS traci, ale nie przejmuje całego odpływu elektoratu partii rządzącej.

Kantar Public

Zapytaj eksperta

Twoje imię i nazwisko (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Temat

Twoja wiadomość