MOP Monitor Opinii Publicznej

Wybierz kategorię tematyczną, zakres dat i zobacz, jak na przestrzeni lat zmieniały się opinie i poglądy Polaków.

Preferencje partyjne

Treść pytania: Na kandydata/kandydatkę której partii lub ugrupowania odda Pan(i) swój głos w tych wyborach?

Poniżej prezentujemy wyniki poparcia dla poszczególnych partii politycznych od 2011 roku. Automatycznie pokazują się wykresy dla trzech partii o najwyższym poparciu. Jeśli chcesz zobaczyć wyniki innych partii, wciśnij kropkę przy jej nazwie. Na wykresie możesz zobaczyć wyniki jednej lub kilku partii – w zależności od tego, ile kropek wybierzesz. W zakładce na dole możesz również wybrać sposób procentowania wyników – z uwzględnieniem odpowiedzi „trudno powiedzieć” lub bez. Grupa osób, które nie wiedzą, na kogo zagłosują jest stosunkowo duża. Bywa, że nawet co czwarty wyborca nie jest zdecydowany, na kogo oddałby głos. Między innymi dlatego wyniki sondaży preferencji przeważnie prezentowane są z uwzględnieniem w podstawie procentowania odpowiedzi „trudno powiedzieć”.  

Kliknij, by dowiedzieć się więcej o preferencjach partyjnych Polaków.

Sytuacja w kraju

Treść pytania: Czy Pana(i) zdaniem, ogólnie rzecz biorąc, sprawy w Polsce idą w dobrym czy złym kierunku?

TNS Polska co miesiąc przeprowadza badanie nastrojów społecznych. Na wykresie poniżej prezentujemy odpowiedzi na pytanie dotyczące kierunku biegu spraw w Polsce. Pozostałe tematy, o które pytamy Polaków, to: ocena stanu polskiej gospodarki, prognoza zmian sytuacji materialnej ludności w ciągu najbliższych trzech lat, a także ocena możliwości znalezienia pracy w Polsce.

Kliknij, by dowiedzieć się więcej o aktualnych nastrojach społecznych Polaków.

Ocena Rządu

Treść pytania: Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) działalność rządu?

TNS Polska co miesiąc monitoruje opinie Polaków na temat działalności rządu, premiera i prezydenta. Wybierz zakres dat „wszystko” i zobacz, jak ocenialiśmy działalność poszczególnych rządów.

Kliknij, by dowiedzieć się więcej o aktualnych ocenach pracy rządu, premiera i prezydenta.

Ocena Premiera

Treść pytania: Jak się Panu(i) wydaje, czy …. dobrze wypełnia obowiązki premiera?

Od 1989 roku systematycznie monitorujemy oceny pracy premiera. W tym czasie urząd ten sprawowało 15 osób. Dotychczas najlepiej ocenianym premierem był Tadeusz Mazowiecki – w styczniu 1990 roku 84% Polaków oceniło, że dobrze wypełniał on swoje obowiązki.

Kliknij, by dowiedzieć się więcej o aktualnych ocenach pracy rządu, premiera i prezydenta.

Ocena Prezydenta

Treść pytania: Czy, Pana(i) zdaniem, …. dobrze wypełnia obowiązki prezydenta?

Nasz pierwszy pomiar dotyczący oceny pracy prezydenta sięga 1994 roku. Spośród wszystkich urzędujących dotychczas prezydentów Aleksander Kwaśniewski był najlepiej ocenianym prezydentem, nawet pod koniec swojej drugiej kadencji.

Kliknij, by dowiedzieć się więcej o aktualnych ocenach pracy rządu, premiera i prezydenta.

Ocena netto

Poniższy wykres zestawia oceny sytuacji w kraju, działalności rządu, pracy premiera i prezydenta. Przedstawione wartości to różnica ocen pozytywnych i negatywnych (ocena netto). 

Frekwencja

Treść pytania: Gdyby w najbliższą niedzielę odbyły się wybory do Sejmu, to czy wziąłby Pan / wzięłaby Pani w nich udział?

Deklaracje udziału w wyborach są zmienne. Na poziom deklarowanej frekwencji wpływają różne czynniki. Porównując wyniki badań realizowanych bezpośrednio przed wyborami – z wynikami tych wyborów – można stwierdzić, że frekwencja wyborcza zbliżona jest do odsetka osób zdecydowanie potwierdzających zamiar głosowania. Kumulowanie odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak” jest niewłaściwe, gdyż może błędnie sugerować zawyżoną frekwencję – w przeszłości frekwencja kształtowała się na poziomie dużo niższym niż suma obu odpowiedzi pozytywnych.

Preferencje partyjne

Preferencje partyjne

Sytuacja w kraju

Sytuacja w kraju

Ocena Rządu

Ocena Rządu

Ocena Premiera

Ocena Premiera

Ocena Prezydenta

Ocena Prezydenta

Ocena netto

Ocena netto

Frekwencja

Frekwencja


Nota metodologiczna:

Wyniki przedstawione na powyższych wykresach pochodzą z comiesięcznych badań prowadzonych w ramach serwisu sondażowego Kantar Public. Badania te są realizowane techniką wywiadów bezpośrednich w domach respondentów (CAPI) na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie co najmniej 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.
Zobacz Archiwum Raportów Społecznych, gdzie w jednym miejscu gromadzimy najświeższe raporty Kantar Public, (dawniej Zespołu Badań Społecznych TNS Polska) oraz archiwalne raporty TNS OBOP i TNS Pentor.

Aktualny komentarz:

11/06/2018

Nastroje społeczne Polaków

Nastroje Polaków w maju nieznacznie się pogorszyły. Polacy nieco gorzej oceniają stan polskiej gospodarki a ocen, że sprawy w Polsce zmierzają w złym kierunku jest więcej niż opinii, że w Polsce dzieje się dobrze. Polacy mniej optymistycznie patrzą także w przyszłość, oceniając nieznacznie gorzej niż w poprzednim miesiącu materialne warunki życia w perspektywie kolejnych 3 lat.
Coraz lepiej postrzegamy natomiast rynek pracy w Polsce. W maju już prawie trzy czwarte Polaków pozytywnie ocenia możliwości znalezienia pracy w Polsce – jest to najwyższy odsetek pozytywnych ocen jaki kiedykolwiek odnotowaliśmy. Odczucia Polaków są zresztą bardzo trafne, gdyż według danych GUS obecnie obserwujemy niższy niż w poprzednich miesiącach wskaźnik stopy bezrobocia.

Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta

W maju odnotowujemy pogorszenie opinii na temat działalności rządu, premiera i prezydenta. O ile w przypadku rządu jest to spadek niewielki, to notowania Mateusza Morawieckiego oraz Andrzeja Dudy, którzy do tej pory otrzymywali jedne z najwyższych ocen, spadły znacznie w stosunku do poprzedniego miesiąca. Gorsza ocena pracy prezydenta jest spowodowana głównie spadkiem opinii pozytywnych. Natomiast wzrost odsetka opinii negatywnych buduje nienajlepsze notowania premiera w tym miesiącu. Stosunkowo najlepiej wypadł rząd, który prawie oparł się spadkowi ocen społecznych, choć wydaje się, że ostatni miesiąc obfitował w wiele wydarzeń, które mogłyby mieć znaczny wpływ na zmiany opinii publicznej.

Preferencje partyjne Polaków

Wyniki badania preferencji partyjnych Polaków w pierwszej połowie maja nie odbiegają od rezultatów uzyskanych w kwietniu. Zmiany poparcia poszczególnych partii nie przekraczają 2 punktów procentowych. Ta stabilizacja może wiązać się ze wzrastającym brakiem zdecydowania wśród tej części wyborców, którzy deklarują udział w wyborach, ale na scenie politycznej nie znajdują podmiotu, który mógłby ich reprezentować. W poprzednim miesiącu SLD znalazło się na wznoszącej fali, ale w maju nie odnotowano tendencji wzrostowej w przypadku tej partii. PiS i PO nadal utrzymują elektoraty na tym samym poziomie. Warto zwrócić uwagę na Nowoczesną i Kukiz’15 – obie partie zbliżyły się niebezpiecznie do progu wyborczego. Widać, że krajobraz sceny politycznej w maju to dwóch dużych graczy i pozostali walczący o „polityczne przeżycie”, a także przybierająca na sile grupa niezdecydowanych. Kto ich zachęci i zagospodaruje ich głosy?

Kantar Public

Zapytaj eksperta

Twoje imię i nazwisko (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Temat

Twoja wiadomość