MOP Monitor Opinii Publicznej

Wybierz kategorię tematyczną, zakres dat i zobacz, jak na przestrzeni lat zmieniały się opinie i poglądy Polaków.

Preferencje partyjne

Treść pytania: Na kandydata/kandydatkę której partii lub ugrupowania odda Pan(i) swój głos w tych wyborach?

Poniżej prezentujemy wyniki poparcia dla poszczególnych partii politycznych od 2011 roku. Automatycznie pokazują się wykresy dla trzech partii o najwyższym poparciu. Jeśli chcesz zobaczyć wyniki innych partii, wciśnij kropkę przy jej nazwie. Na wykresie możesz zobaczyć wyniki jednej lub kilku partii – w zależności od tego, ile kropek wybierzesz. W zakładce na dole możesz również wybrać sposób procentowania wyników – z uwzględnieniem odpowiedzi „trudno powiedzieć” lub bez. Grupa osób, które nie wiedzą, na kogo zagłosują jest stosunkowo duża. Bywa, że nawet co czwarty wyborca nie jest zdecydowany, na kogo oddałby głos. Między innymi dlatego wyniki sondaży preferencji przeważnie prezentowane są z uwzględnieniem w podstawie procentowania odpowiedzi „trudno powiedzieć”.  

Kliknij, by dowiedzieć się więcej o preferencjach partyjnych Polaków.

Sytuacja w kraju

Treść pytania: Czy Pana(i) zdaniem, ogólnie rzecz biorąc, sprawy w Polsce idą w dobrym czy złym kierunku?

TNS Polska co miesiąc przeprowadza badanie nastrojów społecznych. Na wykresie poniżej prezentujemy odpowiedzi na pytanie dotyczące kierunku biegu spraw w Polsce. Pozostałe tematy, o które pytamy Polaków, to: ocena stanu polskiej gospodarki, prognoza zmian sytuacji materialnej ludności w ciągu najbliższych trzech lat, a także ocena możliwości znalezienia pracy w Polsce.

Kliknij, by dowiedzieć się więcej o aktualnych nastrojach społecznych Polaków.

Ocena Rządu

Treść pytania: Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) działalność rządu?

TNS Polska co miesiąc monitoruje opinie Polaków na temat działalności rządu, premiera i prezydenta. Wybierz zakres dat „wszystko” i zobacz, jak ocenialiśmy działalność poszczególnych rządów.

Kliknij, by dowiedzieć się więcej o aktualnych ocenach pracy rządu, premiera i prezydenta.

Ocena Premiera

Treść pytania: Jak się Panu(i) wydaje, czy …. dobrze wypełnia obowiązki premiera?

Od 1989 roku systematycznie monitorujemy oceny pracy premiera. W tym czasie urząd ten sprawowało 15 osób. Dotychczas najlepiej ocenianym premierem był Tadeusz Mazowiecki – w styczniu 1990 roku 84% Polaków oceniło, że dobrze wypełniał on swoje obowiązki.

Kliknij, by dowiedzieć się więcej o aktualnych ocenach pracy rządu, premiera i prezydenta.

Ocena Prezydenta

Treść pytania: Czy, Pana(i) zdaniem, …. dobrze wypełnia obowiązki prezydenta?

Nasz pierwszy pomiar dotyczący oceny pracy prezydenta sięga 1994 roku. Spośród wszystkich urzędujących dotychczas prezydentów Aleksander Kwaśniewski był najlepiej ocenianym prezydentem, nawet pod koniec swojej drugiej kadencji.

Kliknij, by dowiedzieć się więcej o aktualnych ocenach pracy rządu, premiera i prezydenta.

Ocena netto

Poniższy wykres zestawia oceny sytuacji w kraju, działalności rządu, pracy premiera i prezydenta. Przedstawione wartości to różnica ocen pozytywnych i negatywnych (ocena netto). 

Frekwencja

Treść pytania: Gdyby w najbliższą niedzielę odbyły się wybory do Sejmu, to czy wziąłby Pan / wzięłaby Pani w nich udział?

Deklaracje udziału w wyborach są zmienne. Na poziom deklarowanej frekwencji wpływają różne czynniki. Porównując wyniki badań realizowanych bezpośrednio przed wyborami – z wynikami tych wyborów – można stwierdzić, że frekwencja wyborcza zbliżona jest do odsetka osób zdecydowanie potwierdzających zamiar głosowania. Kumulowanie odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak” jest niewłaściwe, gdyż może błędnie sugerować zawyżoną frekwencję – w przeszłości frekwencja kształtowała się na poziomie dużo niższym niż suma obu odpowiedzi pozytywnych.

Preferencje partyjne

Preferencje partyjne

Sytuacja w kraju

Sytuacja w kraju

Ocena Rządu

Ocena Rządu

Ocena Premiera

Ocena Premiera

Ocena Prezydenta

Ocena Prezydenta

Ocena netto

Ocena netto

Frekwencja

Frekwencja


Nota metodologiczna:

Wyniki przedstawione na powyższych wykresach pochodzą z comiesięcznych badań prowadzonych w ramach serwisu sondażowego Kantar. Badania te są realizowane techniką wywiadów bezpośrednich w domach respondentów (CAPI) na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie co najmniej 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.
Zobacz Archiwum Raportów Społecznych, gdzie w jednym miejscu gromadzimy najświeższe raporty Kantar, (dawniej Zespołu Badań Społecznych TNS Polska) oraz archiwalne raporty TNS OBOP i TNS Pentor.

Aktualny komentarz:

19/04/2019

Nastroje społeczne Polaków

W najnowszym sondażu można zaobserwować kontynuację trendu spadkowego w przypadku ogólnej oceny kierunku zmian w kraju. Mógł na to wpłynąć strajk nauczycieli, a także zamieszanie wokół tzw. piątki Kaczyńskiego. Ponadto taki negatywny zwrot w nastrojach społecznych obserwowany jest już od początku roku. Nieco inne są odczucia Polaków odnośnie gospodarki i przyszłej sytuacji materialnej – optymiści wyraźnie przeważają nad pesymistami, jednak liczba tych ostatnich od początku roku rośnie. Warto także zauważyć, jak elektorat PiS oddala się od reszty społeczeństwa w swoich opiniach. Wyborcy partii rządzącej są niemal powszechnie zadowoleni z kierunku zmian w kraju oraz stanu gospodarki i trudno się wśród nich doszukiwać pogarszających się nastrojów. Za to zwolennicy innych ugrupowań, a szczególnie Wiosny i PO, źle wypowiadają się o sytuacji w kraju i gospodarce.


Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta 

Kwiecień przyniósł korektę ocen rządu, premiera i prezydenta. Wszystkie trzy oceniane organy władzy pogorszyły swój wynik. Najmniej stracił premier, chociaż wśród oceniających jego działania przeciwnicy przeważają nad zwolennikami. Prezydent utrzymał przewagę pozytywnych ocen i jego wynik jest lepszy niż rządu i premiera. Najsłabiej wypadł rząd. W poprzednim miesiącu oceny pracy Rady Ministrów wyrównały się – było tyle samo zwolenników, co przeciwników. Obecnie przeważają krytyczne opinie – rząd „jest na minusie”. Największe wsparcie dla wszystkich trzech instytucji można zaobserwować wśród elektoratu PiS. Zadowolonych z pracy rządu, premiera i prezydenta jest ponad dziewięćdziesiąt procent wśród  potencjalnych wyborców tej partii i chociaż także w tej grupie można zaobserwować wzrost odsetka ocen negatywnych w stosunku do poprzedniego miesiąca, to ogólne negatywne zmiany wskaźników spowodowane są przede wszystkim wzrostem krytyki ze strony pozostałych elektoratów.


Preferencje partyjne Polaków

Wyniki poparcia partii politycznych w wyborach do Sejmu pokazują trzypunktową stratę partii rządzącej. Platforma Obywatelska, startując samodzielnie, nie zagraża Prawu i Sprawiedliwości. Pozostałe partie opozycyjne pozostają daleko w tyle. Chociaż wiemy, że poparcie dla koalicji nie jest prostą sumą głosów oddanych na partie składowe, to w tym sondażu wyraźnie widać, że łączenie sił po stronie przeciwników PiS daje opozycji szansę. Dystans do partii rządzącej wyraźnie topnieje. Do wyborów europejskich mamy ponad miesiąc. Uzyskane wyniki pokazują, że Koalicja Europejska ma do pokonania spory dystans, który dzieli ją od prowadzącej w rankingu partii rządzącej. Trzecią siłą pozostaje partia Roberta Biedronia, która uzyskuje znaczący potencjał poparcia. Wiele będzie zależało od tego, jakie decyzje ostatecznie podejmą osoby, które w tej chwili jeszcze nie sprecyzowały swoich wyborów. Prawdopodobnie spora część z nich po prostu nie pójdzie głosować, ale może okazać się, że to właśnie ich głosy będą decydujące. Nie można pominąć wpływu aktualnej sytuacji, a szczególnie strajku nauczycieli. Chociaż społeczne reakcje są podzielone, to jednak więcej osób popiera protest niż jest jemu przeciwna. Czy w konsekwencji nastąpią znaczące zmiany w preferencjach wyborczych Polaków, zobaczymy w kolejnym badaniu.


Kantar Public

Zapytaj eksperta

Twoje imię i nazwisko (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Temat

Twoja wiadomość