MOP Monitor Opinii Publicznej

Wybierz kategorię tematyczną, zakres dat i zobacz, jak na przestrzeni lat zmieniały się opinie i poglądy Polaków.

Preferencje partyjne

Treść pytania: Na kandydata/kandydatkę której partii lub ugrupowania odda Pan(i) swój głos w tych wyborach?

Poniżej prezentujemy wyniki poparcia dla poszczególnych partii politycznych od 2011 roku. Automatycznie pokazują się wykresy dla trzech partii o najwyższym poparciu. Jeśli chcesz zobaczyć wyniki innych partii, wciśnij kropkę przy jej nazwie. Na wykresie możesz zobaczyć wyniki jednej lub kilku partii – w zależności od tego, ile kropek wybierzesz. W zakładce na dole możesz również wybrać sposób procentowania wyników – z uwzględnieniem odpowiedzi „trudno powiedzieć” lub bez. Grupa osób, które nie wiedzą, na kogo zagłosują jest stosunkowo duża. Bywa, że nawet co czwarty wyborca nie jest zdecydowany, na kogo oddałby głos. Między innymi dlatego wyniki sondaży preferencji przeważnie prezentowane są z uwzględnieniem w podstawie procentowania odpowiedzi „trudno powiedzieć”.  

Kliknij, by dowiedzieć się więcej o preferencjach partyjnych Polaków.

Sytuacja w kraju

Treść pytania: Czy Pana(i) zdaniem, ogólnie rzecz biorąc, sprawy w Polsce idą w dobrym czy złym kierunku?

TNS Polska co miesiąc przeprowadza badanie nastrojów społecznych. Na wykresie poniżej prezentujemy odpowiedzi na pytanie dotyczące kierunku biegu spraw w Polsce. Pozostałe tematy, o które pytamy Polaków, to: ocena stanu polskiej gospodarki, prognoza zmian sytuacji materialnej ludności w ciągu najbliższych trzech lat, a także ocena możliwości znalezienia pracy w Polsce.

Kliknij, by dowiedzieć się więcej o aktualnych nastrojach społecznych Polaków.

Ocena Rządu

Treść pytania: Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) działalność rządu?

TNS Polska co miesiąc monitoruje opinie Polaków na temat działalności rządu, premiera i prezydenta. Wybierz zakres dat „wszystko” i zobacz, jak ocenialiśmy działalność poszczególnych rządów.

Kliknij, by dowiedzieć się więcej o aktualnych ocenach pracy rządu, premiera i prezydenta.

Ocena Premiera

Treść pytania: Jak się Panu(i) wydaje, czy …. dobrze wypełnia obowiązki premiera?

Od 1989 roku systematycznie monitorujemy oceny pracy premiera. W tym czasie urząd ten sprawowało 15 osób. Dotychczas najlepiej ocenianym premierem był Tadeusz Mazowiecki – w styczniu 1990 roku 84% Polaków oceniło, że dobrze wypełniał on swoje obowiązki.

Kliknij, by dowiedzieć się więcej o aktualnych ocenach pracy rządu, premiera i prezydenta.

Ocena Prezydenta

Treść pytania: Czy, Pana(i) zdaniem, …. dobrze wypełnia obowiązki prezydenta?

Nasz pierwszy pomiar dotyczący oceny pracy prezydenta sięga 1994 roku. Spośród wszystkich urzędujących dotychczas prezydentów Aleksander Kwaśniewski był najlepiej ocenianym prezydentem, nawet pod koniec swojej drugiej kadencji.

Kliknij, by dowiedzieć się więcej o aktualnych ocenach pracy rządu, premiera i prezydenta.

Ocena netto

Poniższy wykres zestawia oceny sytuacji w kraju, działalności rządu, pracy premiera i prezydenta. Przedstawione wartości to różnica ocen pozytywnych i negatywnych (ocena netto). 

Frekwencja

Treść pytania: Gdyby w najbliższą niedzielę odbyły się wybory do Sejmu, to czy wziąłby Pan / wzięłaby Pani w nich udział?

Deklaracje udziału w wyborach są zmienne. Na poziom deklarowanej frekwencji wpływają różne czynniki. Porównując wyniki badań realizowanych bezpośrednio przed wyborami – z wynikami tych wyborów – można stwierdzić, że frekwencja wyborcza zbliżona jest do odsetka osób zdecydowanie potwierdzających zamiar głosowania. Kumulowanie odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak” jest niewłaściwe, gdyż może błędnie sugerować zawyżoną frekwencję – w przeszłości frekwencja kształtowała się na poziomie dużo niższym niż suma obu odpowiedzi pozytywnych.

Preferencje partyjne

Preferencje partyjne

Sytuacja w kraju

Sytuacja w kraju

Ocena Rządu

Ocena Rządu

Ocena Premiera

Ocena Premiera

Ocena Prezydenta

Ocena Prezydenta

Ocena netto

Ocena netto

Frekwencja

Frekwencja


Nota metodologiczna:

Wyniki przedstawione na powyższych wykresach pochodzą z comiesięcznych badań prowadzonych w ramach serwisu sondażowego Kantar Public. Badania te są realizowane techniką wywiadów bezpośrednich w domach respondentów (CAPI) na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie co najmniej 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.
Zobacz Archiwum Raportów Społecznych, gdzie w jednym miejscu gromadzimy najświeższe raporty Kantar Public, (dawniej Zespołu Badań Społecznych TNS Polska) oraz archiwalne raporty TNS OBOP i TNS Pentor.

Aktualny komentarz:

09/07/2018

Nastroje społeczne Polaków

W czerwcu obserwujemy wyraźną poprawę nastrojów społecznych wśród Polaków w stosunku do poprzedniego miesiąca. Nadchodzące wakacje i słoneczna pogoda mogły mieć dodatkowy wpływ na opinie Polaków, jednak w zmianach nastrojów poszczególnych grup społecznych dostrzec można skutki wydarzeń końca maja oraz początku czerwca. Wzrost pozytywnych opinii dotyczących kierunku biegu spraw przede wszystkim wyraźny jest wśród osób najstarszych, ale także wśród osób w wieku 40-59, tych o średniej ocenie własnej sytuacji materialnej oraz posiadających trójkę lub więcej dzieci. Na poprawę nastrojów wśród emerytów mogła mieć wpływ zapowiedź podwyżek stawek świadczeń emerytalnych. Również na początku czerwca rząd podjął decyzję o przyznaniu dopłaty na wyprawkę dla każdego ucznia (program „Dobry Start”), co mogło być przyczyną poprawy nastrojów wśród rodzin wielodzietnych. Jednak grupą, która wyróżnia się, są rolnicy. W stosunku do maja, ich opinia na temat kierunku biegu spraw w kraju jest bardziej negatywna. Wysokie temperatury i bezchmurne, letnie niebo mają bowiem swoją drugą stronę. Piękna pogoda, która zwykle przynosi Polakom radość, dla rolników oznacza suszę i gorsze zbiory.

Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta

W czerwcu wszystkie trzy badane instytucje władzy uzyskały pozytywne oceny swojej działalności. Opinie na temat pracy prezydenta pozostały na takim samym poziomie, jak to było w maju, wzrosła nieznacznie ocena działalności premiera, najlepiej został oceniony rząd, który uzyskał 9 punktowy wzrost. Komu rządzący zawdzięczają dobre oceny? W przypadku opinii na temat rządu i premiera widać, że młodzież w tym miesiącu bardziej pozytywnie spojrzała na działania rady ministrów i jej szefa. Wzrosło także zadowolenie osób z wykształceniem średnim i pomaturalnym oraz mieszkańców wsi. Nawet wśród zwolenników partii opozycyjnych zwiększyła się liczba osób dobrze oceniających premiera i rząd. Oceny działalności rządu, premiera i prezydenta spójne są z preferencjami wyborczymi Polaków. Jeśli chodzi o poparcie w potencjalnych wyborach, w tym miesiącu odnotowaliśmy także wzrost wyniku partii rządzącej. 

Preferencje partyjne Polaków

W czerwcu, po dwumiesięcznej stabilizacji, widać pewien ruch na scenie preferencji partyjnych. Prawo i Sprawiedliwość odrabia straty, odnotowując pięciopunktowy wzrost poparcia. Trudno jednoznacznie stwierdzić, jakie są przyczyny tej zmiany i czy będzie to początek trendu wzrostowego. Widać jednak, że nieobecność Jarosława Kaczyńskiego nie wyrządziła szkody, jeśli chodzi o wielkość potencjalnego elektoratu. Oczywiście nie można zapominać o wpływie innych czynników, takich jak na przykład zapowiedziany program „Dobry Start”, czyli 300 zł dla każdego ucznia, obietnice waloryzacji emerytur, a także utrzymująca się dobra koniunktura gospodarcza i niskie bezrobocie. Po stronie opozycji w tym miesiącu odnotowujemy niewielki spadek poparcia dla Platformy Obywatelskiej i PSL oraz stabilizację potencjału wyborczego Nowoczesnej i SLD. Nadal na wysokim poziomie utrzymuje się odsetek Polaków, którzy chcą uczestniczyć w wyborach, ale nie znajdują na scenie politycznej swoich przedstawicieli.

Kantar Public

Zapytaj eksperta

Twoje imię i nazwisko (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Temat

Twoja wiadomość