MOP Monitor Opinii Publicznej

Wybierz kategorię tematyczną, zakres dat i zobacz, jak na przestrzeni lat zmieniały się opinie i poglądy Polaków.

Preferencje partyjne

Treść pytania: Na kandydata/kandydatkę której partii lub ugrupowania odda Pan(i) swój głos w tych wyborach?

Poniżej prezentujemy wyniki poparcia dla poszczególnych partii politycznych od 2011 roku. Automatycznie pokazują się wykresy dla trzech partii o najwyższym poparciu. Jeśli chcesz zobaczyć wyniki innych partii, wciśnij kropkę przy jej nazwie. Na wykresie możesz zobaczyć wyniki jednej lub kilku partii – w zależności od tego, ile kropek wybierzesz. W zakładce na dole możesz również wybrać sposób procentowania wyników – z uwzględnieniem odpowiedzi „trudno powiedzieć” lub bez. Grupa osób, które nie wiedzą, na kogo zagłosują jest stosunkowo duża. Bywa, że nawet co czwarty wyborca nie jest zdecydowany, na kogo oddałby głos. Między innymi dlatego wyniki sondaży preferencji przeważnie prezentowane są z uwzględnieniem w podstawie procentowania odpowiedzi „trudno powiedzieć”.  

Kliknij, by dowiedzieć się więcej o preferencjach partyjnych Polaków.

Sytuacja w kraju

Treść pytania: Czy Pana(i) zdaniem, ogólnie rzecz biorąc, sprawy w Polsce idą w dobrym czy złym kierunku?

TNS Polska co miesiąc przeprowadza badanie nastrojów społecznych. Na wykresie poniżej prezentujemy odpowiedzi na pytanie dotyczące kierunku biegu spraw w Polsce. Pozostałe tematy, o które pytamy Polaków, to: ocena stanu polskiej gospodarki, prognoza zmian sytuacji materialnej ludności w ciągu najbliższych trzech lat, a także ocena możliwości znalezienia pracy w Polsce.

Kliknij, by dowiedzieć się więcej o aktualnych nastrojach społecznych Polaków.

Ocena Rządu

Treść pytania: Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) działalność rządu?

TNS Polska co miesiąc monitoruje opinie Polaków na temat działalności rządu, premiera i prezydenta. Wybierz zakres dat „wszystko” i zobacz, jak ocenialiśmy działalność poszczególnych rządów.

Kliknij, by dowiedzieć się więcej o aktualnych ocenach pracy rządu, premiera i prezydenta.

Ocena Premiera

Treść pytania: Jak się Panu(i) wydaje, czy …. dobrze wypełnia obowiązki premiera?

Od 1989 roku systematycznie monitorujemy oceny pracy premiera. W tym czasie urząd ten sprawowało 15 osób. Dotychczas najlepiej ocenianym premierem był Tadeusz Mazowiecki – w styczniu 1990 roku 84% Polaków oceniło, że dobrze wypełniał on swoje obowiązki.

Kliknij, by dowiedzieć się więcej o aktualnych ocenach pracy rządu, premiera i prezydenta.

Ocena Prezydenta

Treść pytania: Czy, Pana(i) zdaniem, …. dobrze wypełnia obowiązki prezydenta?

Nasz pierwszy pomiar dotyczący oceny pracy prezydenta sięga 1994 roku. Spośród wszystkich urzędujących dotychczas prezydentów Aleksander Kwaśniewski był najlepiej ocenianym prezydentem, nawet pod koniec swojej drugiej kadencji.

Kliknij, by dowiedzieć się więcej o aktualnych ocenach pracy rządu, premiera i prezydenta.

Ocena netto

Poniższy wykres zestawia oceny sytuacji w kraju, działalności rządu, pracy premiera i prezydenta. Przedstawione wartości to różnica ocen pozytywnych i negatywnych (ocena netto). 

Frekwencja

Treść pytania: Gdyby w najbliższą niedzielę odbyły się wybory do Sejmu, to czy wziąłby Pan / wzięłaby Pani w nich udział?

Deklaracje udziału w wyborach są zmienne. Na poziom deklarowanej frekwencji wpływają różne czynniki. Porównując wyniki badań realizowanych bezpośrednio przed wyborami – z wynikami tych wyborów – można stwierdzić, że frekwencja wyborcza zbliżona jest do odsetka osób zdecydowanie potwierdzających zamiar głosowania. Kumulowanie odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak” jest niewłaściwe, gdyż może błędnie sugerować zawyżoną frekwencję – w przeszłości frekwencja kształtowała się na poziomie dużo niższym niż suma obu odpowiedzi pozytywnych.

Preferencje partyjne

Preferencje partyjne

Sytuacja w kraju

Sytuacja w kraju

Ocena Rządu

Ocena Rządu

Ocena Premiera

Ocena Premiera

Ocena Prezydenta

Ocena Prezydenta

Ocena netto

Ocena netto

Frekwencja

Frekwencja


Nota metodologiczna:

Wyniki przedstawione na powyższych wykresach pochodzą z comiesięcznych badań prowadzonych w ramach serwisu sondażowego Kantar Public. Badania te są realizowane techniką wywiadów bezpośrednich w domach respondentów (CAPI) na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie co najmniej 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.
Zobacz Archiwum Raportów Społecznych, gdzie w jednym miejscu gromadzimy najświeższe raporty Kantar Public, (dawniej Zespołu Badań Społecznych TNS Polska) oraz archiwalne raporty TNS OBOP i TNS Pentor.

Aktualny komentarz:

20/09/2018

Nastroje społeczne Polaków

Po wakacyjnym pogorszeniu nastrojów wrzesień przyniósł zmiany na lepsze. Wszystkie wskaźniki wzrosły i w tym miesiącu wszystkie są „na plusie”. Polacy pozytywnie oceniają sytuację w kraju – zadowoleni przeważają nad krytykami. Dobrze postrzegany jest stan polskiej gospodarki – o rozwoju mówi dwa razy więcej osób niż o kryzysie. Stabilizacja sytuacji materialnej lub jej poprawa w ciągu najbliższych trzech lat – to opinie zdecydowanej większości badanych. Do tego obrazu trzeba jeszcze dodać, niezmienne od kilku miesięcy, przekonanie zdecydowanej większości badanych o tym, że można w naszym kraju znaleźć pracę. Jednak nie we wszystkich grupach społeczno-demograficznych obraz naszego kraju jest tak sielski. Im wyższe wykształcenie badanych, tym więcej jest krytyków sytuacji w Polsce. Wśród osób z wyższym wykształceniem niezadowolenie z biegu spraw w naszym kraju znacząco przeważa nad zadowoleniem. Częściej krytykują niż chwalą bieg spraw w Polsce mieszkańcy małych i średnich miast, a także dwudziesto- i trzydziestolatkowie. Wyborcy partii rządzącej są z sytuacji w kraju zadowoleni, ale z przewagą krytyki mamy do czynienia w pozostałych elektoratach.

Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta

Wrześniowa poprawa nastrojów jest wyraźnie widoczna w ocenach premiera, prezydenta i
rządu. Zadowolenie z organów naszej władzy wróciło tym samym do poziomu sprzed
wakacji. Kolejny pomiar zweryfikuje, czy wzrost zadowolenia to tymczasowy efekt
konwencji Prawa i Sprawiedliwości, podczas której ujawniono, na co Polacy mogą
liczyć, decydując się na wybór kandydatów komitetów wyborczych partii rządzącej
podczas wyborów samorządowych, czy też stała tendencja. Notowania Andrzeja Dudy
natomiast ujawnią czy obecna wizyta w USA będzie miała pozytywny, czy też
negatywny wpływ na jego wizerunek w oczach Polaków, a tym samym pomoże mu
powrócić do poziomu zadowolenia, który osiągnął w kwietniu 2018 roku.

Preferencje partyjne Polaków

Wrześniowy pomiar preferencji partyjnych w wyborach do Sejmu przyniósł pewne zmiany w porównaniu do rezultatów uzyskanych w poprzednim miesiącu. Można powiedzieć, że sezon wakacyjny sprzyjał opozycji. W tym miesiącu Prawo i Sprawiedliwość nadrobiło straty uzyskując wynik 42% (o 6 punktów procentowych wyższy niż w sierpniu). Natomiast Platforma Obywatelska i Nowoczesna odnotowały spadek poparcia i uzyskały wyniki takie, jak w czerwcu: PO – 20% , Nowoczesna – 4%. Walka pomiędzy największymi graczami sceny politycznej trwa. Mniejsi gracze – SLD czy PSL – utrzymują poziom, ale nie jest to bezpieczny rezultat. Widmo progu wyborczego nie znika z ich pola widzenia. Partia Kukiz’15 ostatnio traci, ale może to wynikać z mniejszej aktywności działaczy tej partii w okresie wakacyjnym. W najbliższym czasie uwaga wyborców i polityków będzie skoncentrowana na kwestiach lokalnych – przed nami wybory samorządowe. Niektórzy mówią, że to przygrywka przed przyszłorocznymi wyborami do Parlamentu Europejskiego i tymi najważniejszymi – do Sejmu i Senatu, są też opinie, że wybory samorządowe to najważniejszy test polityczny, bo dotyczy władzy lokalnej, tej najbliżej ludzi.

Kantar Public

Zapytaj eksperta

Twoje imię i nazwisko (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Temat

Twoja wiadomość