MOP Monitor Opinii Publicznej

Wybierz kategorię tematyczną, zakres dat i zobacz, jak na przestrzeni lat zmieniały się opinie i poglądy Polaków.

Preferencje partyjne

Treść pytania: Na kandydata/kandydatkę której partii lub ugrupowania odda Pan(i) swój głos w tych wyborach?

Poniżej prezentujemy wyniki poparcia dla poszczególnych partii politycznych od 2011 roku. Automatycznie pokazują się wykresy dla trzech partii o najwyższym poparciu. Jeśli chcesz zobaczyć wyniki innych partii, wciśnij kropkę przy jej nazwie. Na wykresie możesz zobaczyć wyniki jednej lub kilku partii – w zależności od tego, ile kropek wybierzesz. W zakładce na dole możesz również wybrać sposób procentowania wyników – z uwzględnieniem odpowiedzi „trudno powiedzieć” lub bez. Grupa osób, które nie wiedzą, na kogo zagłosują jest stosunkowo duża. Bywa, że nawet co czwarty wyborca nie jest zdecydowany, na kogo oddałby głos. Między innymi dlatego wyniki sondaży preferencji przeważnie prezentowane są z uwzględnieniem w podstawie procentowania odpowiedzi „trudno powiedzieć”.  

Kliknij, by dowiedzieć się więcej o preferencjach partyjnych Polaków.

Sytuacja w kraju

Treść pytania: Czy Pana(i) zdaniem, ogólnie rzecz biorąc, sprawy w Polsce idą w dobrym czy złym kierunku?

TNS Polska co miesiąc przeprowadza badanie nastrojów społecznych. Na wykresie poniżej prezentujemy odpowiedzi na pytanie dotyczące kierunku biegu spraw w Polsce. Pozostałe tematy, o które pytamy Polaków, to: ocena stanu polskiej gospodarki, prognoza zmian sytuacji materialnej ludności w ciągu najbliższych trzech lat, a także ocena możliwości znalezienia pracy w Polsce.

Kliknij, by dowiedzieć się więcej o aktualnych nastrojach społecznych Polaków.

Ocena Rządu

Treść pytania: Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) działalność rządu?

TNS Polska co miesiąc monitoruje opinie Polaków na temat działalności rządu, premiera i prezydenta. Wybierz zakres dat „wszystko” i zobacz, jak ocenialiśmy działalność poszczególnych rządów.

Kliknij, by dowiedzieć się więcej o aktualnych ocenach pracy rządu, premiera i prezydenta.

Ocena Premiera

Treść pytania: Jak się Panu(i) wydaje, czy …. dobrze wypełnia obowiązki premiera?

Od 1989 roku systematycznie monitorujemy oceny pracy premiera. W tym czasie urząd ten sprawowało 15 osób. Dotychczas najlepiej ocenianym premierem był Tadeusz Mazowiecki – w styczniu 1990 roku 84% Polaków oceniło, że dobrze wypełniał on swoje obowiązki.

Kliknij, by dowiedzieć się więcej o aktualnych ocenach pracy rządu, premiera i prezydenta.

Ocena Prezydenta

Treść pytania: Czy, Pana(i) zdaniem, …. dobrze wypełnia obowiązki prezydenta?

Nasz pierwszy pomiar dotyczący oceny pracy prezydenta sięga 1994 roku. Spośród wszystkich urzędujących dotychczas prezydentów Aleksander Kwaśniewski był najlepiej ocenianym prezydentem, nawet pod koniec swojej drugiej kadencji.

Kliknij, by dowiedzieć się więcej o aktualnych ocenach pracy rządu, premiera i prezydenta.

Ocena netto

Poniższy wykres zestawia oceny sytuacji w kraju, działalności rządu, pracy premiera i prezydenta. Przedstawione wartości to różnica ocen pozytywnych i negatywnych (ocena netto). 

Frekwencja

Treść pytania: Gdyby w najbliższą niedzielę odbyły się wybory do Sejmu, to czy wziąłby Pan / wzięłaby Pani w nich udział?

Deklaracje udziału w wyborach są zmienne. Na poziom deklarowanej frekwencji wpływają różne czynniki. Porównując wyniki badań realizowanych bezpośrednio przed wyborami – z wynikami tych wyborów – można stwierdzić, że frekwencja wyborcza zbliżona jest do odsetka osób zdecydowanie potwierdzających zamiar głosowania. Kumulowanie odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak” jest niewłaściwe, gdyż może błędnie sugerować zawyżoną frekwencję – w przeszłości frekwencja kształtowała się na poziomie dużo niższym niż suma obu odpowiedzi pozytywnych.

Preferencje partyjne

Preferencje partyjne

Sytuacja w kraju

Sytuacja w kraju

Ocena Rządu

Ocena Rządu

Ocena Premiera

Ocena Premiera

Ocena Prezydenta

Ocena Prezydenta

Ocena netto

Ocena netto

Frekwencja

Frekwencja


Nota metodologiczna:

Wyniki przedstawione na powyższych wykresach pochodzą z comiesięcznych badań prowadzonych w ramach serwisu sondażowego Kantar Public. Badania te są realizowane techniką wywiadów bezpośrednich w domach respondentów (CAPI) na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie co najmniej 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.
Zobacz Archiwum Raportów Społecznych, gdzie w jednym miejscu gromadzimy najświeższe raporty Kantar Public, (dawniej Zespołu Badań Społecznych TNS Polska) oraz archiwalne raporty TNS OBOP i TNS Pentor.

Aktualny komentarz:

26/11/2018

Nastroje społeczne Polaków

Mimo niższych temperatur i dłuższych wieczorów, w listopadzie nastroje społeczne Polaków stały się bardziej optymistyczne. Badani lepiej niż przed miesiącem ocenili kierunek zmian w naszym kraju, perspektywy na przyszłość oraz możliwość znalezienia pracy. Badanie prowadzone było w trakcie obchodów stulecia niepodległości, więc można przypuszczać, że obchody tego wyjątkowego Święta Niepodległości mogło mieć wpływ na postrzeganie naszego kraju, dostrzegając jego dorobek historyczny, kulturowy, a także obserwując lub uczestnicząc w licznych uroczystościach organizowanych z tej okazji. Na początku listopada rozpoczął się sezon świąteczny w handlu, który również mógł tchnąć w nas więcej optymizmu. Już w grudniu sprawdzimy, czy przedświąteczny, wzmożony ruch w sklepach i galeriach handlowych wpłynie także na ocenę gospodarki.  

Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta

W listopadzie notowania rządu, premiera i prezydenta poprawiły się nieco. Wydaje się, że stosunkowo dobry wyniki PiS w wyborach samorządowych oraz obchody 100-lecia niepodległości Polski umocniły partię rządzącą i najwyższe władze państwowe. Warto też zauważyć, że zadowolenie z pracy rządu Mateusza Morawieckiego (ocena netto) zbliżyło się do najwyższego odnotowanego dotychczas poziomu – z początku jego urzędowania. Rośnie też zadowolenie z pracy samego premiera, choć prezydent Duda utrzymuje nad nim stałą przewagę.

Preferencje partyjne Polaków

Gdy po wyborach samorządowych opadł „kurz bitewny”, a nasza firma rozpoczęła realizację badania, społeczne emocje znów sięgnęły zenitu w związku z obchodami 100-lecia niepodległości. W ostatnich dniach trwania naszego sondażu, opinia publiczna została zelektryzowana kolejną aferą, tym razem „taśmy prawdy” zostały nagrane w gabinecie szefa Komisji Nadzoru Finansowego. Trudno ocenić, na ile te wszystkie wydarzenia wpłynęły na opinie Polaków i jaki był kierunek tego wpływu. Możemy zaobserwować, że partia rządząca już w poprzednim miesiącu zaczęła tracić swój potencjał wyborczy. Chociaż w listopadzie Zjednoczona Prawica poprawiła swój rezultat o 3 punkty procentowe, to jednak nie odrobiła strat. Wydaje się jednak, że partie opozycyjne nie korzystają na spadku poparcia rządzących. Koalicja Obywatelska i SLD zachowują swój rezultat na niezmienionym poziomie, a Polskie Stronnictwo Ludowe, którego wynik tym razem lokuje się na progu wyborczym, nawet nieznacznie traci.


Kantar Public

Zapytaj eksperta

Twoje imię i nazwisko (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Temat

Twoja wiadomość