MOP Monitor Opinii Publicznej

Wybierz kategorię tematyczną, zakres dat i zobacz, jak na przestrzeni lat zmieniały się opinie i poglądy Polaków.

Preferencje partyjne

Treść pytania: Na kandydata/kandydatkę której partii lub ugrupowania odda Pan(i) swój głos w tych wyborach?

Poniżej prezentujemy wyniki poparcia dla poszczególnych partii politycznych od 2011 roku. Automatycznie pokazują się wykresy dla trzech partii o najwyższym poparciu. Jeśli chcesz zobaczyć wyniki innych partii, wciśnij kropkę przy jej nazwie. Na wykresie możesz zobaczyć wyniki jednej lub kilku partii – w zależności od tego, ile kropek wybierzesz. W zakładce na dole możesz również wybrać sposób procentowania wyników – z uwzględnieniem odpowiedzi „trudno powiedzieć” lub bez. Grupa osób, które nie wiedzą, na kogo zagłosują jest stosunkowo duża. Bywa, że nawet co czwarty wyborca nie jest zdecydowany, na kogo oddałby głos. Między innymi dlatego wyniki sondaży preferencji przeważnie prezentowane są z uwzględnieniem w podstawie procentowania odpowiedzi „trudno powiedzieć”.  

Kliknij, by dowiedzieć się więcej o preferencjach partyjnych Polaków.

Sytuacja w kraju

Treść pytania: Czy Pana(i) zdaniem, ogólnie rzecz biorąc, sprawy w Polsce idą w dobrym czy złym kierunku?

TNS Polska co miesiąc przeprowadza badanie nastrojów społecznych. Na wykresie poniżej prezentujemy odpowiedzi na pytanie dotyczące kierunku biegu spraw w Polsce. Pozostałe tematy, o które pytamy Polaków, to: ocena stanu polskiej gospodarki, prognoza zmian sytuacji materialnej ludności w ciągu najbliższych trzech lat, a także ocena możliwości znalezienia pracy w Polsce.

Kliknij, by dowiedzieć się więcej o aktualnych nastrojach społecznych Polaków.

Ocena Rządu

Treść pytania: Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) działalność rządu?

TNS Polska co miesiąc monitoruje opinie Polaków na temat działalności rządu, premiera i prezydenta. Wybierz zakres dat „wszystko” i zobacz, jak ocenialiśmy działalność poszczególnych rządów.

Kliknij, by dowiedzieć się więcej o aktualnych ocenach pracy rządu, premiera i prezydenta.

Ocena Premiera

Treść pytania: Jak się Panu(i) wydaje, czy …. dobrze wypełnia obowiązki premiera?

Od 1989 roku systematycznie monitorujemy oceny pracy premiera. W tym czasie urząd ten sprawowało 15 osób. Dotychczas najlepiej ocenianym premierem był Tadeusz Mazowiecki – w styczniu 1990 roku 84% Polaków oceniło, że dobrze wypełniał on swoje obowiązki.

Kliknij, by dowiedzieć się więcej o aktualnych ocenach pracy rządu, premiera i prezydenta.

Ocena Prezydenta

Treść pytania: Czy, Pana(i) zdaniem, …. dobrze wypełnia obowiązki prezydenta?

Nasz pierwszy pomiar dotyczący oceny pracy prezydenta sięga 1994 roku. Spośród wszystkich urzędujących dotychczas prezydentów Aleksander Kwaśniewski był najlepiej ocenianym prezydentem, nawet pod koniec swojej drugiej kadencji.

Kliknij, by dowiedzieć się więcej o aktualnych ocenach pracy rządu, premiera i prezydenta.

Ocena netto

Poniższy wykres zestawia oceny sytuacji w kraju, działalności rządu, pracy premiera i prezydenta. Przedstawione wartości to różnica ocen pozytywnych i negatywnych (ocena netto). 

Frekwencja

Treść pytania: Gdyby w najbliższą niedzielę odbyły się wybory do Sejmu, to czy wziąłby Pan / wzięłaby Pani w nich udział?

Deklaracje udziału w wyborach są zmienne. Na poziom deklarowanej frekwencji wpływają różne czynniki. Porównując wyniki badań realizowanych bezpośrednio przed wyborami – z wynikami tych wyborów – można stwierdzić, że frekwencja wyborcza zbliżona jest do odsetka osób zdecydowanie potwierdzających zamiar głosowania. Kumulowanie odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak” jest niewłaściwe, gdyż może błędnie sugerować zawyżoną frekwencję – w przeszłości frekwencja kształtowała się na poziomie dużo niższym niż suma obu odpowiedzi pozytywnych.

Preferencje partyjne

Preferencje partyjne

Sytuacja w kraju

Sytuacja w kraju

Ocena Rządu

Ocena Rządu

Ocena Premiera

Ocena Premiera

Ocena Prezydenta

Ocena Prezydenta

Ocena netto

Ocena netto

Frekwencja

Frekwencja


Nota metodologiczna:

Wyniki przedstawione na powyższych wykresach pochodzą z comiesięcznych badań prowadzonych w ramach serwisu sondażowego Kantar Public. Badania te są realizowane techniką wywiadów bezpośrednich w domach respondentów (CAPI) na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie co najmniej 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.
Zobacz Archiwum Raportów Społecznych, gdzie w jednym miejscu gromadzimy najświeższe raporty Kantar Public, (dawniej Zespołu Badań Społecznych TNS Polska) oraz archiwalne raporty TNS OBOP i TNS Pentor.

Aktualny komentarz:

24/01/2019

Nastroje społeczne Polaków

W nowym roku utrzymuje się, a nawet pogłębia – zaobserwowany w grudniu – spadek nastrojów społecznych. Polacy mniej pozytywnie postrzegają kierunek biegu spraw w Polsce – 43% z nich jest zdania, że sprawy w Polsce zmierzają w złym kierunku, tym samym jest to najwyższy wynik pesymistycznych ocen od pół roku. Pogorszyły się także oceny obecnego stanu polskiej gospodarki oraz warunków materialnych życia w perspektywie kolejnych lat. Mimo ogólnego spadku nastrojów, polska gospodarka nadal przez większość badanych jest oceniana pozytywnie, 54% Polaków jest zdania, że gospodarka nieustannie jest w fazie rozkwitu. Spadek tego wskaźnika w ciągu ostatnich miesięcy (z 62% w listopadzie do 54% obecnie) może być zatem przejściowy i wynikać z dyskusji związanych z budżetem państwa na 2019 rok, o którym intensywnie zaczęto mówić pod koniec 2018 roku. Już w grudniu ekonomiści, jak i sam rząd, zapowiadali, że tempo wzrostu PKB w 2019 wyhamuje. Zaproponowany budżet potwierdza od dawna zapowiadany scenariusz. Polacy nie mają natomiast obaw, jeśli chodzi o rynek pracy. Poczucie, że w Polsce można znaleźć pracę nieustannie rośnie. Jeszcze dwa lata temu, w styczniu 2017 roku, uważało tak 56% badanych, obecnie jest to już 77%. Stopa bezrobocia utrzymuje na stabilnie niskim poziomie, co sprzyja pozytywnym nastrojom. Przed nami cały rok śledzenia społecznych nastrojów i zmian w społeczeństwie, zapraszamy do wspólnej obserwacji i lektury naszych comiesięcznych badań.

Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta

Styczeń przyniósł dalsze pogorszenie ocen pracy premiera Morawieckiego i jego rządu do poziomu najniższego od początku ich urzędowania. Warto jednak zauważyć, że rozczarowanie działalnością rządu i jego szefa dotyczy przede wszystkim zwolenników PSL i Kukiz’15, ale nie ma miejsca w przypadku wyborców PiS – niemal wszyscy są zadowoleni z pracy Rady Ministrów i premiera. Widać, że w roku wyborczym nie spełniają się nadzieje PiS-u na pozyskanie nowych zwolenników dzięki popularnemu premierowi, ale z drugiej strony rząd i jego szef spełniają oczekiwania swoich dotychczasowych wyborców. Również Andrzej Duda zmaga się ze spadkiem notowań. W ciągu roku odsetek Polaków, którzy oceniają go dobrze, stopniał o 9 pkt. proc. Oceny prezydenta są zróżnicowane wśród zwolenników różnych partii politycznych, ale, podobnie jak w przypadku premiera, sympatia do Andrzeja Dudy jest powszechna wśród wyborców PiS.

Preferencje partyjne Polaków

Nasza scena polityczna nie ułatwia pracy badaczom. Okazuje się, że niedawno powstałe koalicje nie są trwałe i w tej chwili jeszcze nie wiadomo, jakie szyldy znajdą się na listach wyborczych jesienią. Dlatego w tym badaniu powróciliśmy do nazw partii bez podkreślania faktu łączenia. Trzeba też dodać, że badanie było przeprowadzone od 11 do 16 stycznia. Wydarzenia z 13 stycznia, kiedy to Paweł Adamowicz – Prezydent Gdańska – został śmiertelnie zraniony podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wypadły w połowie realizacji badania. Nie możemy określić, jaki wpływ to tragiczne zdarzenie miało na uzyskane wyniki. Chociaż około połowa wywiadów była zrealizowana przed tym wydarzeniem, to nie był to podział na dwie reprezentatywne próby i dlatego nie będziemy analizować opinii sprzed i po ataku na prezydenta. W tym badaniu Prawo i Sprawiedliwość uzyskało taki sam wynik, jak w grudniu 2018 roku. Jeśli poparcie Platformy Obywatelskiej będziemy analizować łącznie z odsetkiem głosujących na Nowoczesną (choć nie jest to zabieg do końca uprawniony), to wynik jest lepszy niż w grudniu, jeżeli oddzielnie – to odnotowujemy minimalny spadek. Jeśli odniesiemy styczniowy rezultat do tego, jaki partia uzyskała przed rokiem, to otwarcie 2019 jest dla Prawa i Sprawiedliwości niekorzystne. W porównaniu z wynikiem ze stycznia 2018 roku PiS stracił 8 punktów procentowych. Platforma Obywatelska ma lepszy wynik w porównaniu z tym sprzed roku – o 12 punktów. Nowoczesna – natomiast – straciła 4 punkty procentowe. Pozostałe partie – Kukiz’15, PSL, SLD, Razem – mają poparcie na tym samym poziomie.

Kantar Public

Zapytaj eksperta

Twoje imię i nazwisko (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Temat

Twoja wiadomość