Shopper DNA 2016 – zachowania zakupowe Polaków w zmieniających się realiach rynkowych

 

ShopperDNA

Na naszych oczach krajobraz detaliczny ulega daleko idącym przeobrażeniom. Wzrasta ‘wielokanałowość’ Polaków, rozumiana jako skłonność  do współkorzystania z coraz większej liczby formatów sprzedaży/sieci handlowych.

Jednocześnie, ‘tradycyjne’ klasyfikacje graczy na rynku detalicznym (np. Modern Trade vs. Traditional Trade) wydają się nie nadążać za ewolucją rynku i zachowań klientów. Sklepy Lidl przejmują rolę supermarketów, a Biedronka wpisuje się coraz pełniej w profil osiedlowych sklepów spożywczych. Sklepy tradycyjne w coraz mniejszym stopniu definiowane są przez lokalizację, a w coraz większym przez kontekst konkretnych oczekiwań dotyczących zakupów.

W rynkowym równaniu coraz istotniejszą rolę odgrywa e-commerce, zjawisko bardzo niejednoznaczne – rozumiane zarówno jako punkt styku z klientem, jak i kanał sprzedaży.
Z rozmów z klientami wiemy, że wypracowanie efektywnych strategii aktywacji kategorii i marek w tym kanale jest zadaniem niezwykle trudnym, przede wszystkim z racji braku przekrojowych danych.

Mając na uwadze zachodzące na rynku przeobrażenia, TNS jak co roku uważnie wsłuchiwał się w głosy swoich klientów, wychwytując najistotniejsze pytania, zjawiska, znaki zapytania. Efektem jest raport Shopper DNA 2016, dotykający kwestii kluczowych dla uczestników rynku detalicznego w roku 2016.

Raport Shopper DNA umożliwia śledzenie i zrozumienie zmian rynkowych, pozwalając na wspomaganie procesu podejmowania efektywnych decyzji biznesowych dla kategorii i marek w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości rynkowej.

Zawartość tematyczna raportu:

  • Moduł Rynek i sieci – zrozumienie pozycji poszczególnych kanałów sprzedaży i sieci detalicznych, identyfikacja poziomu współkorzystania z różnych formatów i sieci
  • Moduł Profil sieci detalicznych – próba nowej segmentacji graczy sieciowych na bazie profilu shoppera oraz procesu zakupowego
  • Moduł E-commerce w FMCG – rozpoznanie potencjału kanału online, jego wizerunku oraz driverów i barier korzystania w kontekście zakupów art. spożywczych
  • Moduł Proces zakupowy dla kategorii – zrozumienie zachowań zakupowych w kontekście całej ścieżki zakupowej, nie tylko ‘pre-store’ vs. ‘in-store’ 
  • Moduł Zakupy świąteczne 2015 – szerokie spojrzenie na zachowania zakupowe Polaków podczas Świąt Bożego Narodzenia
  • Moduł Trendy na rynku detalicznym 2016+ – kompilacja kluczowych kierunków rozwoju rynku detalicznego
  • Moduł Social Listening – analiza treści internetowych dla wybranych zjawisk i trendów
  • Moduł TNS Consumer Index – analiza zmian nastrojów konsumenckich w czasie

W tym roku formuła raportu poddana została istotnym modyfikacjom, w celu jeszcze lepszego zaadresowania aktualnych problemów biznesowych naszych klientów oraz zapewnienia większej elastyczności i indywidualizacji w zakresie korzystania z jego wyników.

Zapraszamy do kontaktu z działem Retail & Shopper TNS Polska w sprawie szczegółów projektu.