Programy lojalnościowe w Polsce

 

Jeden sklep uczestniczy średnio w 1-2 programach motywacyjnych, ale większość z nich chciałaby brać udział w większej ich ilości. To pierwsze z wyników płynących z ogólnopolskiego badania uczestników programów lojalnościowych B2B – LOYALTY insight, zrealizowanego przez TNS Polska na zlecenie DATA SOLUTIONS.

Idealny program a zaufanie

Okazuje się, że wśród oczekiwań dotyczących idealnego programu B2B szczególną rolę odgrywają te związane z poczuciem zaufania do organizatora.  Zarówno w ramach badań jakościowych, jak i reprezentatywnego badania ilościowego, detaliści zwracali uwagę przede wszystkim na jasne zasady współpracy, gdzie uczestnicy traktowani są jak poważni partnerzy w biznesie. 
                                                                                                                                                                             Oznacza to przejrzystość zasad i obowiązków, dotrzymywanie umów czy terminowe rozliczanie zadań, a co za tym idzie – terminowe przekazywanie gratyfikacji. W badaniu ilościowym badani zgadzali się najczęściej z określeniami takimi jak: „bez kruczków prawnych”, „wiarygodny”, „niezmieniający zasad”, „o prostych i przejrzystych zasadach”.

Każde z nich uzyskało blisko 2/3 wskazań.

Te, jak się okazuje najważniejsze dla uczestników cechy programów lojalnościowych, pozwalają zmniejszyć niepewność związaną z przystąpieniem do programu i bez wątpliwości zacieśniać współpracę z danym producentem.

Stwierdzenia „dający możliwość realnych zarobków, korzyści” oraz „dający jasną gwarancję, co można dzięki niemu uzyskać (gwarantowane nagrody za pracę)”, które uzyskały wysoki współczynnik wskazań (odpowiednio 61% i 56%), pokazują istotę działalności detalisty w dzisiejszym handlu tradycyjnym. Jako ważne dla uczestników, wyróżnić należy także stwierdzenia opisujące elastyczne przygotowanie mechanizmu dla sklepów o różnym potencjale. 

Przedstawiona hierarchia najważniejszych cech idealnego programu sugeruje dużą rolę wcześniejszych doświadczeń i relacji producenta ze sklepem (między innymi w ramach kontaktów z przedstawicielem handlowym), a także wagę profesjonalnego przygotowania i obsługi długoterminowych programów lojalnościowych B2B.

Cechy idealnego programu


Więcej informacji na temat badania udziela Monika Rakowicz, Account Director w TNS Polska Poznań.

O badaniu

Badanie LOYALTY insight realizowane było od listopada 2012 roku do marca br. Składało się z badań jakościowych (FGI oraz IDI) oraz ogólnopolskiego badania ilościowego (CAPI), które odbyło się na próbie 925 osób. Uczestnikami badania byli właściciele, osoby zarządzające oraz sprzedawcy małych, dużych i średnich sklepów niezrzeszonego handlu tradycyjnego FMCG. Badanie realizowała firma TNS Polska. Autorem koncepcji badania jest firma DATA SOLUTIONS. 

Pierwsze w Polsce badanie LOYALTY insight odbywać się będzie cyklicznie i prowadzone będzie w obszarach:

  • B2B obejmującym detalistów w tym sprzedawców oraz właścicieli sklepów,
  • B2C obejmującym konsumentów,
  • B2B obejmującym rynek hurtowy – przedstawicieli handlowych.